Hills sd Köpek Maması

 
Endikasyonlar
 • Sitruvit taşlarının çözünmesi

Kontraendikasyonlar
 • Yavru kediler

 • Hamile ya da emziren dişi kediler

 • Asit-baz durumu gözlemlenmeyen uzun süreli beslenmeler (üre asitleştirici özelliklerden ötürü)
 • Sitruvit taşı olmayan kediler

 • Böbrek hastalığı, metabolik asidosis

Ek bilgiler
 • Çözünme boyunca idrarı gözlemleyiniz ve varsa idrar yolu enfeksiyonunu kontrol ediniz. İdrar pH değeri, üreaz üretici bakterilerin yok edilmemeleri durumunda artacaktır. İdrar pH değeri, başarılı bir çözünme için sürekli olarak asidik olmalıdır.

 • Başlangıçta 2-3 ay sure ile Feline s/dTM ile besledikten sonra, strüvit ile ilişkili FLUTD’nin tekrarlaması, Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare ya da Feline w/dile beslendikten sonra azaltılabilir.  Eğer anlamlı strüvit kristaluri ya da ürolitler, yalnız Feline c/dTM Multicare ya da Feline w/dTM ile beslenirken tekrarlarsa, mama tekrar Feline s/d olarak değiştirilebilir. Ancak, Feline s/dTM’in uzun süreli kullanımı, Feline c/dTM Multicare’in tekrarları engellemek için uygun olduğu yerlerde önerilmez.

İlgili diğer ürünler

 • Sitruvit taşlarının başarılı çözünmesini takiben: Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare
 • Sitruvit taşlarının başarılı çözünmesini takiben eğer hayvan kilo almaya meyilli ise: Prescription Diet™ Feline w/d™
 • Oksalat taşlarının kontrol altına alınması için: Prescription Diet™ c/d™ Feline Multicare
 • Ürat ya da sistin taşlarının  kontrol altına alınması için: Prescription Diet™ Feline k/d™
ÖNEMLI ÖZELLIKLER3 ÖNEMLI FAYDALAR
     
Magnezyum
Fosfor
Azaltılmış Sitruvit bileşenleri olan magnezyum ve fosfatın idrar konsantrasyonunu düşürür.
Hedef idrar pH’sı Asit: pH 5,9-6,1 Sitruvit taşların çözünürlüğünü arttırır.
E Vitamini
Beta karoten
Yüksek Ürolithiasis ile savaşmaya yardımcı olmak için serbest radikalleri nötralize eder.