Hills cd Köpek Maması

Endikasyonlar
 • Sitruvit taşları ve kalsiyum fosfat taşları (yineleme ya da oluşumun azaltılması)
Kontraendikasyonlar
 • Kediler
 • Yavru köpekler 
 • Gebe ya da emziren dişi köpekler
 • Eş zamanlı olarak idrar yolları asitlendiricileri alan köpekler
 • Aşağıda belirtilenlere sahip olan köpekler: Sitruvit olmayan taşlar, hiperlipidemi ya da pankreatitis (ya da pankreatitis geçmişi ya da riski olan hastalar)
Ek bilgiler
 • Üreyi gözlemleyiniz.
 • İdrar yolları enfeksiyonunu yok ediniz (üreaz-üretici organizmaların enfeksiyonu, etkinliği riske atacak olan yüksek üriner pH değeri ile sonuçlanacaktır.

İlgili diğer ürünler

 • Sitruvit taşlarını çözündürmek için:  Prescription Diet™ Canine s/d™ (Canine c/d, sitruvit taşlarının çözünmesinden ya da elimine edilmesinde sonra uzun süreli kullanım içindir.)
 • Obeziteye yatkınlığı olan köpekler için:  Prescription Diet™ Canine w/d™ ürününün, düşük kalorili bir formülde olan Canine c/d ile benzer özellikleri vardır.
 • Sitruvit olmayan idrar taşlarını kontrol etmek için:  Prescription Diet™ Canine u/d™ 
 • Eğer kalsiyum fosfat, bruşit olarak mevcutsa: Prescription Diet™ Canine u/d™ ile beslenmelidir.
ÖNEMLI ÖZELLIKLER3 ÖNEMLI FAYDALAR
Magnezyum
Fosfor
Protein
Azaltılmış Sitruvit bileşenleri olan, magnezyum ve fosfatın üriner konsantrasyonunu düşürür
Hedef üriner pH Asit: pH 6.2-6.4 Sitruvit kristallerinin oluşumunu ve birikmesini önler.
Üstün antioksidan formül İlave edildi İdrar taşlarının oluşumlarını önlemeye yardımcı olmak için serbest radikalleri nötralize eder.